Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

  PN 10 AVi 5106-SSG
SSG 7381
PN 16 AVi 5107-SSG
SSG 7382
PN 25 AVi 5108-SSG
SSG 7383 (PN 40 TOM 150)
     
DN Di Artikelnummer. Di Artikelnummer Di Artikelnummer
15         24 732059
20         30 732060
25         36 732072
32         46 732062
40         54 732063
50         65 732064
65         81 732073
80         94 732074
100     120 732075 119 732068
125     145 732069 145 732070
150     174 732071 173 732076
200 226 732077 226 732078 225  
250 279 732079 281 732080 279  
300 330 732081 333 732082 329  
350 374 732083 376 S 380  
400 426 732084 428 732086 432  
500 525 S 530 S    
600 628 S 630      

B = Tillverkas eller tas fram vid bestställning (Leveranstiden är oftas några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

 

Ladda ner som PDF