Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

Lösfläns metrisk PN 10 AVi 5101 LÖSFLÄNS ISO PN 10 AVi 5101 - 1        
DN Di Artikelnr. DN (Dy) Di Artikelnr.
15 24 707372 15 (21.3) 24 B
20 30 714857 20 (26.9) 30 B
25 36 714865 25 (33.7) 36 B
32 41 B 32 (42.4) 46 707174
40 48 707182 40 (48.3) 54 707190
50 60 707208 50 (60.3) 65 B
65 81 707216 65 (76.1) 81 707232
80 90 707240 80 (88.9) 94 707257
100 111 707265 100 (114.3) 119 707273
125 140 707281 125 (139.7) 145 707299
150 165 707307 150 (168.3) 173 707315
200 218 707323 200 (219.1) 223 B
250 270 707331 250 (273.0) 279 B
300 318 707349 300 (323.9) 325 B

B = Tillverkas eller tas fram vid bestställning (Leveranstiden är oftas några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

 

Ladda ner som PDF