Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

         W / T    W= Håldiameter  T= Hålavstånd  
 

 

 

 

Övriga dimensioner och hålstorlekar m.m offereras på Begäran 

Kvalitet : 1.4301 

Dimension (t x B x L)    Ø 1,5 / 2,5 Ø 3 / 5 Ø 5 / 8 Ø 8 / 10  Ø 10 / 15 Fyrk. 10 / 15 
1,00 x 1000 x 2000 729200 729224 729226 729228 732210 S
1,50 x 1000 x 2000 S S S S S 729240 
1,00 x 1250 x 2500 S S 732212 S S S

Kvalitet 1.4404 

 
Dimension (t x b x L  Ø 1,5 / 2,5 Ø 3 / 5 Ø 5 / 8 Ø 8 / 10 Ø 10 / 15  Fyrk 10 / 15 
1,00 x 1000 x 2000 S 729202 729210 S S S
             
 
 
B= Tillverkas eller tas fram på beställning ( leveranstiden är oftast några dagar )
 
S = Skaffas fram vid behov ( Leveransdagen är oftast längre än några dagar ) 

 

Ladda ner som PDF