Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

Dimension mm Artikelnr Finns i Vikt per enhet Teknisktblad
Betpasta Antox 71E Plus 725292 Butik 2kg/burk pdf
BetpastaAntox 71E Extra 725293 Butik 2kg/burk pdf
Betpasta Antox 21E Plus 725294 Butik 2kg/burk pdf
Betpensel    25x390 MM 724153 Butik 1st  

  Vid Betning av detaljer skall gällande skyddsföreskrifter uppfyllas avseende hantering av betmedlen 

  dessa får inte komma ut i naturen , även ordentlig skyddsutrustning skall bäras för att undvika skador 

  på den som utför arbetet . 

 

 

Ladda ner som PDF