Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

Artikel Nr : 732104  Ink - Remover               

                                                 

     För dentagning av Stämplar tryck m.m på materialet

     Löser lätt upp bläckstråleskrift om ni har märkning från charge eller dylikt på plåten och

    detta inte skall framträda tar ni lätt bort det med detta lösningsmedel

    Ink Remover är relativt lättflyktigt och bör inte inandas

 

Ladda ner som PDF