Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

Längd är normalt (Ø A- Ø B ) * 3 = Typ A  Längdvariation kan förekomma  

Kona Iso / Metrisk  Kvalitet 1.4301 , 1.4404 enligt En 10253 

Dimension Modell  1.4301 1.4404 Längd mm
17,2 x 13,5  x1,6 Centr. S 714543 11mm
21,3 x 13,5 x 1,6   S 714550 23mm
21,3 x 17,2 x 1,6   S 705244 12mm
25,0 x 16,0 x 1,5   S 732017 27mm
25,0 x 20,0 x 1,5   S 732016 15mm
26,9 x 17,2 x 2,0   S 732008 29mm
26,9 x 21,3 x 2,0   S 705251 17mm
30,0 x 20,0 x 2,0   S 705269 30mm
30,0 x 20,0 x 2,0 Exc. S S  
29,0 x 24,0 x 2,0   S 705277  
33,7 x 21,3 x 2,0   S 732018  
33,7 x 26,9 x 2,0   S 732019  
38,0 x 25,0 x 2,0   S 705301  
38,0 x 30,0 x 2,0   S 714568  
42,4 x 21,3 x 2,0   S 705319  
42,4 x 26,9 x 2,0   S 732020  
42,4 x 33,7 x 2,0   S 705327  
44,5 x 25,0 x 2,0   S 732022  
44,5 x 30,0 x 2,0   S 732021  
44,5 x 38,0 x 2,0   S 705343  
48,3 x 21,3 x 2,0   S 705350  
48,3 x 26,9 x 2,0   S 705368  
48,3 x 33,7 x 2,0   S 731356  
48,3 x 42,4 x 2,0   S 705384  
54,0 x 25,0 x 2,0   S 705392  
54,0 x 30,0 x 2,0   S 705400  
54,0 x 44,5 x 2,0   S 732023  
60,3 x 21,3 x 2,0   S 705426  
60,3 x 26,9 x 2,0   S 705434  
60,3 x 33,7 x 2,0   S 705442  
60,3 x 42,4 x 2,0   S 705459  
60,3 x 48,3 x 2,0   S 705467  
69,0 x 44,5 x 2,0   S 705475  
69,0 x 54,0 x 2,0   S 732024  
76,1 x 33,7 x 2,0   S 714576  
76,1 x 48,3 x 2,0   S 705509  
76,1 x 60,3 x 2,0   S 714584  
84,0 x 44,5 x 2,0   S 732025  
84,0 x 54,0 x 2,0   S 705533  
84,0 x 69,0 x 2,0   S 705541  
88,9 x 33,7 x 2,0   S 714592  
88,9 x 42,4 x 2,0   S 714600  
88,9 x 48,3 x2,0   s S  
88,9 x 60,3 x 2,0   S 705566  
88,9 x 76,1 x 2,0   S 705574  
104,0x 54,0 x 2,0   S 731638  
104,0x 69,0 x 2,0   S 705590  
104,0x 84,0 x 2,0   S 732026  
114,3x 60,3 x 2,0   S 732174  
114,3x 76,1 x 2,0   S 705616  
114,3x 88,9 x 2,0   S 714634  
129,0x 69,0 x2,0   S S  
129,0x 84,0 x 2,0   S 732027  
129,0x104.0x2,0   S 705640  
139,7x76,1 x 2,0   732029  
139,7x 88,9 x 2,0   S 732028  
139,7x114,3x2,0   S 705665  
154,0x 84,0 x 2,0   S 732033  
154,0x104,0x2,0   S 705861  
154,0x129,0x2,0   S 732032  
168,3x114,3x2,0   S 732039  
168,3x139,7x2,0   S 705707  
204,0x104,0x2,0   S 732034  
204,0x129,0x2,0   S 705715  
204,0x154,0x2,0   S 732035  
219,1x139,7x2,0   S 732031  
219,1x168,3x2,0   S 732030  
254,0x129,0x2,0   S 732038  
254,0x154,0x2,0   S 732037  
254,0x204,0x2,0   S 732036  
273,0x168,3x2,0   S S  
273,0x219,1x2,0   S S  
305,0x156,0x2,0   S 705764  
305,0x205,0x2,5   S 705772  
305,0x255,0x2,5   S 705780  
323,9x219,1x3,0   S S  
323,9x273,0x3,0   S S  
356,0x206,0x3,0   S S  
356,0x256,0x3,0   S S  
356,0x306,0x3,0   S 705798  
406,0x256,0x3,0   S S  
406,0x306,0x3,0   S S  
406,0x356,0x3,0   S S  
508,0x308,0x3,0   S 705905  
508,0x406,0x3,0   S S  

 

 

Ladda ner som PDF